RIL admis. Aplicabilitatea procedurii speciale de înscriere a drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii

În şedinţa din 5 octombrie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii exercitat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava și, în consecință, a stabilit că: În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1050 – 1053 din Codul de