Înalta Curte de Casație și Justiție a admis sesizarea formulată de Tribunalul Brașov, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, a stabilit că: ,,în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă.”

Decizia ICCJ este obligatorie potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Sursa: www.scj.ro